Statuten, jaarrekening, balans
Het koor heeft de ANBI-status. 

U kunt uw gift dus opgeven bij de belastingdienst.