Collegium Altena

Kamerkoor in het land van Heusden en Altena

Doelstelling en gegevens

Collegium Altena 

wil in de gemeente Altena de grote vocale werken uit de klassieke muziek op een zo hoog mogelijk niveau ten gehore brengen. 
Het Collegium werft projectmatig vocalisten die zelfstandig partijen kunnen zingen, daarvoor doorgaans zangles hebben genoten en daarbij ook blijk geven van een bovengemiddelde muzikaliteit. 
De beoogde werken worden in onze regio nu niet uitgevoerd. Heusden,  Den Bosch en Gorinchem zijn plaatsen waar het publiek op dit moment naartoe moet. Collegium Altena wil deze leemte in het culturele aanbod opvullen. Daarbij heeft zij het streven om op allerlei terreinen dienstbaar aan de samenleving te zijn.  
Collegium Altena kan zich ook voorstellen dat er bestaande koren in zijn geheel gevraagd worden om bijvoorbeeld koralen mee te zingen uit cantates van J.S. Bach of anderszins.  
Verder wil Collegium Altena in verzorgings- en/of verpleeghuizen en op de kleinere podia in de regio hun opwachting maken; zij wil ook daar dienstbaar zijn.    

Naam: Stichting Kamerkoor Collegium Altena

Adres: Hoge Maasdijk 66, 4281 NH, Andel

Bestuur:  J.J. Kammer (voorzitter), B.H. Verschoor (secretaris), E. Blom (penningmeester)

bankrekeningnummer: NL87 RABO 0311 7975 20

KvK-nummer: 66676118

RSIN of fiscaal nummer: 856657153

Voor het geven  van onze concerten zijn wij afhankelijk van de financiële bijdrage van:
* de zangers

* donaties en subsidies

Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers; zij ontvangen dan ook geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Het geld dat op onze bankrekening staat komt geheel ten goede aan het uitvoeren van onze projecten.

Het koor heeft de ANBI-status. 

U kunt uw gift dus opgeven bij de belastingdienst.

contactpersoon : E. Blom, Hoge Maasdijk 66. 4281 NH Andel (06-30195401)